การคำนวณราคา
การให้บริการนี้จะช่วยคุณคำนวณค่างวดเพื่อผ่อนชำระรถยนต์และประเมินค่าใช้จ่ายง่ายๆ ที่คุณต้องการ เพียงเลือกรุ่นรถยนต์ที่คุณ
สนใจแล้วให้คุณระบุจำนวนเงินดาวน์ (ไม่ว่าจะคิดเป็นอัตราร้อยละหรือเป็นจำนวนยอดเงิน) จำนวนงวดที่คุณต้องการผ่อนและอัตรา
ดอกเบี้ย (คิดเป็นอัตราร้อยละ แบบคงที่รายปี) หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณค่างวดโดยประมาณให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • รายละเอียด:
  • เลือกรถเชฟโรเลต*
  • เลือกรุ่น*
  • ราคารถ*
  •   บาท
  • จำนวนเงินดาวน์*
  •  %  หรือ 
    บาท
  • จำนวนงวด*
  •  เดือน
  • ดอกเบี้ย*
  •  % 
    (กรุณาระบุอัตราดอกเบี้ย เช่น 2.5%)
  •  
  เงินผ่อนต่อเดือนของคุณ
  หมายเหตุ:
  บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถประมาณอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถเชฟโรเลตเบื้องต้นเท่านั้น
  ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้อัตราเงินดาวน์ ระยะเวลาในการผ่อนดอกเบี้ยและอัตราผ่อนชำระต่อเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
  และการอนุมัติของสถาบันการเงิน ซึ่งหากท่านสนใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการจากโชว์รูมขายทุกสาขา
test