คำถาม:  ระบบเทอร์โบแปรผันในรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา ทำงานอย่างไร?
คำตอบ:  รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา เป็นรถยนต์ทีบรรจุเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้มากมายและระบบ เทอร์โบ แปรผัน หรือ Variable Geometry Turbocharger (VGT) ก็เป็นอีกหนึ่ง เทคโนโลยีที่เชฟโรเลต นำมาให้ลูกค้า ระบบดังกล่าวเป็นระบบเทอร์โบที่สามารถปรับแรง ดันของเทอร์โบได้ตามความ เหมาะสมกับภาวะงาน (Load) ที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ โดย การควบคุมของกล่องควบคุมการ ทำงานของเครื่องยนต์ (ECM) ซึ่งการทำงานของกล่อง ECM สามารถควบคุม Boost Pressure Actuator ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับชุดลิ้นควบคุม ไอเสีย (Vane) ให้มีการเปลี่ยนองศาเพื่อเปลี่ยนขนาดของช่องระหว่างลิ้นควบคุมไอเสีย โดย
- ขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ (ภาระงานน้อย) กล่อง ECM จะปรับให้ช่องระหว่างลิ้นควบคุม ไอเสียให้มีขนาดแคบลง เพื่อลดแรงต้านทานไอเสีย (Back Pressure) ซึ่งส่งผลให้แรง ดันของ เทอร์โบลดลงไปสอดคล้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะ นั้นซึ่งมีภาระ งานน้อย
- ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง (ภาระงานมาก) จะปรับให้ช่องระหว่างลิ้นควบคุมไอเสียมี ขนาด กว้างออก ทำให้เทอร์ไบน์สามารถสร้างแรงหมุนได้สูงสุด ส่งผลให้แรงดันของ เทอร์โบเพิ่มขึ้น
 
คำถาม:  ทำกุญแจออพตร้าหายแล้วให้ ร้านกุญแจทำใหม่ให้ ปรากฏว่า กุญแจสามารถเปิดประตูได้ แต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ มีวิธีแก้อย่างไร
คำตอบ:  ท่านต้องสั่งซื้อกุญแจ ผ่านศูนย์บริการของเชฟโรเลต เท่านั้นเพื่อให้ทาง ศูนย์บริการลง โปรแกรมที่กล่องควบคุมที่ตัวรถด้วยและในกรณีที่ท่านทำลูก กุญแจหายท่านยังสามารถแจ้ง ทางศูนย์บริการให้ทำการยกเลิกลูกกุญแจที่หายได้ด้วย

เรื่องนี้แม้ว่าจะยุ่งยากแต่หากมอง ให้ดี นั่นหมายความว่ารถ เชฟโรเลตของท่านจะปลอดภัย จากกุญแจผี ทุกชนิดเพราะระบบ ทั้งหมดที่เราคิดขึ้นนั้นเพื่อรักษา รถของท่านให้ปลอดภัยมากที่สุด
 
  • รถยนต์มือสอง
test